مطالب توسط

ورق ام دی اف چام سان

ورق ام دی اف چام سان چیست؟ ورق ام دی اف چام سان محصولی است که با فشار دادن الیاف حاصل از چوب یا سایر مواد خام لیگنوسلولزیک تحت دما و فشار پس از خشک شدن تا درجه خاصی از رطوبت و پس از آن با افزودن چسب مصنوعی بدست می آید. توزیع یکنواخت الیاف […]